همان طور که در مطالعه قبلی بیان شد روشی برای ارزیابی فعالیت های اقتصادی که شامل دو مدل گروه مشاوران بوستون و مدل جنرال الکتریک است. در ادامه با مدل جنرال الکتریک اشنا می شویم.

مدل جنرال الکتریک

این مدل از ۹ خانه تشکیل شده است و هر کدام به نوبه خود از سه قسمت تشکیل می شود.

 ضلع عمودی این ماتریس جذابیت بازار و ضلع افقی آن توانمندی فعالیت های شرکت را نشان می دهد.

سه خانه در گوشه سمت چپ بالا واحدهای هستند که از لحاظ استراتژیک قوی هستند و شرکت باید در آنها سرمایه‌گذاری لازم را بکند. خانه های سمت راست و پایین آن هایی هستند که از نظر استراتژیک جذابیت چندانی ندارد و ضعیف عمل می‌کند و شرکت باید برای آنها از سیاست و خط مشی درو و رها کردن استفاده کند.

مدیریت باید فکر رها کردن واحد اقتصادی که در این قسمت قرار گرفته است.  سایت هایی که در قطر قرار دارند از لحاظ فعالیت اقتصادی جذابیت متوسطی دارد و مدیریت می تواند با متوسل شدن به گزینه های مختلف یا با دادن ایده های متنوع به نحو مطلوب از این واحدها استفاده نمایند.

مدل جنرال الکتریک
مدل جنرال الکتریک

تولید محصولات جدید

دو مقوله به نام فروش مورد انتظار و فروش پیش بینی شده وجود دارد. شرکتی یک مبلغی را برای فروش محصولات خودش پیش بینی می کند ولی در هنگام فروش این مبلغ مورد انتظار تامین نمی شود، یک گپ و یک فاصله ای این میان وجود دارد که باید با فعالیت های جدید و با تولید محصولات جدید این فاصله و گپ پر شود.

شرکت ها باید در برنامه ریزی استراتژیک خود فعالیت های جدید یا تولید محصولات جدید را بگنجانند.

برنامه ریزی برای فعالیت ها و محصول های جدید

همان طور که گفتیم اگر شرکت یا سازمانی از محصولاتی که قرار است بفروشد، یکسری انتظاراتی دارد که برآورده نشده است و با فروش پیش بینی شده فاصله وجود داشته باشد، حتما باید رو به یک سری محصولات جدید و فعالیت های جدید بیاورد، یعنی باید محصولات جدید تولید کند.

برای این برنامه ریزی سه گزینه وجود دارد:

فرصت‌های رشد متمرکز

اولین مرحله این که شرکت یا اون سازمان محصولاتی که دارند را به سمت بازارهای بیشتری ببرند تا محصولات بتوانند رشد کنند، فعالیت جدید یا محصول جدید تولید نمی کنند بلکه تعداد بازارهایی که قرار است این محصولات را عرضه کنند بیشتر می کنند تا شاید اینطوری به رشد بیشتری دست پیدا کنند به این حالت می گویند فرصت‌های رشد متمرکز رخ داده است.

فرصت‌های رشد ائتلافی

مرحله بعدی به این صورت است که فرصت های جدید ایجاد می کنند، محصولات و فرصت های جدیدی که با فعالیت های کنونی در ارتباط باشد، این موضوع یعنی چه؟ مثلاً اگر یخچال تولید می‌کردند آبسردکن هم تولید کنند، باید مرتبط با محصولات قبلی باشد و اینکه نباید مثلاً وقتی یخچال تولید می کنند دفعه بعد تلویزیون تولید کنند، این محصولات باید با هم مرتبط باشند به این حالت فرصت‌های رشد ائتلافی می گویند.

فرصت های متنوع‌سازی

 سومین مورد این است که بیایند محصولاتی جدید تولید کنند که غیر مرتبط به فعالیت هایی که انجام می دادند باشد، مثلا تولید تلویزیون و یخچال همزمان باهم، که به این فرصت های متنوع‌سازی می گویند.

توضیح رشد متمرکز

در رشد متمرکز  دو حالت وجود دارد: یا خط مشی نفوذ بیشتر در بازار انجام می گیرد،  به این معنی که آیا همان محصولات کنونی را میشود در بازار های جدید فروخت و سهم بازار را بیشتر کرد یا اینکه خط مشی بسط بازار صورت می گیرد، اینکه محصولات فعلی را در بازارهای جدید وارد کرد، موضوع بعدی موضوع خط مشی ایجاد کالاهای جدید می باشد، اینکه آیا تولید محصولات جدید میتواند در بازار خودش یه جاذبه خاصی برای مشتری داشته باشه پس رو میاورند به تولید کالاهای جدید و در بازار های خودشان می فروشند که ان را ، خط مشی ایجاد کالاهای جدید. می گویند.

توضیح متنوع‌سازی

رشد از طریق متنوع سازی کار بسیار سخت و پیچیده است چون قرار  است محصولاتی تولید شود که هیچ ارتباطی با محصولات کنونی ما ندارد و فقط وقتی می توان وارد این ریسک بزرگ شد که جاذبه بسیاری برای این محصولات غیر مرتبط در بازار وجود داشته باشد.

برنامه ریزی برای فعالیت ها و محصولات جدید

محدود ساختن رشته های فعالیت های قدیمی

علاوه بر ایجاد فعالیت های جدید برای پر کردن این خلا می توان از محدود ساختن رشته های فعالیت های قدیمی هم استفاده کرد. به منظور آزاد کردن منابع که بی مورد استفاده می شوند یا برای کاهش هزینه ها میتوان از خط مشی های هرس کردن کردن و رها کردن استفاده کرد دلیلی وجود ندارد اگر محصولی یا فعالیتی برای شرکت سود آور نبود، یا برای شرکت زیان بار بود آن را حفظ کرد، می توان قسمت های مرده و افسرده شرکت را هرس را کرد فعالیت های شرکت یک سر و سامانی داد.

برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک

 برای انجام دادن برنامه ریزی استراتژیک هشت مرحله باید در نظر گرفته شود.

رسالت واحد اقتصادی

بررسی محیط بیرونی

تجزیه و تحلیل محیط درونی

تعیین هدف

تعیین خط مشی

تنظیم برنامه

اجرا

بازخورد و کنترل

برنامه ریزی استراتژیک

رسالت واحد اقتصادی

رسالت شرکت باید در نظر گرفته شود اینکه رسالت شرکت قرار است در خصوص چه باشد، واحد اقتصادی با توجه به رسالت کلان شرکت باید رسالت خود را مشخص کند.

تجزیه و تحلیل SWOT

 مرحله دوم تجزیه و تحلیل swot می باشد در دو مرحله صورت می گیرد.

1-تجزیه و تحلیل با کمک تجزیه تحلیل محیط بیرونی

2-تجزیه و تحلیل محیط درونی

بررسی محیط بیرونی

تجزیه و تحلیل با کمک تجزیه تحلیل محیط بیرونی که به آن تجزیه و تحلیل فرصت هایی که در محیط بیرون برای شرکت وجود دارد که می‌توان از آن به بهترین نحو استفاده کرد تا بتوان به ارتقاء شرکت کمک کرد و تهدید هایی که برای شرکت وجود دارد که باید این تهدیدها را شناخت و از آنها دوری کرد تا شرکت بیشتر از پیش دچار ضرر و زیان نشود می گویند.

در ادامه مطالب با مطالعات کاربردی جدیدتر با ما همراه باشید.

توانمند سازی به صورت عام از ابتدای خلقت بشر وجود داشته است و زندگی گذشته انسان و روند تکاملی آن طی تاریخ گویای این موضوع است و شیوه سکونت و ساخت سرژناه و رشد ابزار های مورد استفاده برای گردآوری خوراک و شکار و کشاورزی و ایجاد تغییرات و تکامل آن برای حفظ نفس و بهبود زندگی نشان از تکامل توانمندسازی بشر است.