اضافه کردن فیلد در قسمت نوشته

 

در این بخش می خواهیم آموزش استفاده از فیلد های سفارشی در نوشته ها در وردپرس رو آموزش دهیم .