سرویس تحلیل سایت با کارشناسان علم سئو برای افرادی که تمایل دارند سایت آنها از نظرات مختلفی تحلیل شود در نظر گرفته شده است و شما می‌توانید با تهیه این سرویس و ارسال سایت خودتان یک ویدیوی بین 20 تا 30 دقیقه‌ای دریافت کنید.

این تحلیل توسط کارشناس های مربوط انجام می‌شود و شامل بررسی اختصاصی وضعیت سایت شما می‌باشد، این تحلیل شامل بررسی وضعیت رابط کاربری، تجربه کاربری، شرایط و ثبات سایت، بررسی وضعیت ترافیک و صفحات فرود، بررسی وضعیت سایت در گوگل و تحلیل سرچ کنسول و ارائه راهکارهایی برای بهبود همه این موارد می‌باشد.

سرویس تحلیل سایت