استفاده از گوگل درایو علاوه بر ذخیره کردن اسناد، انتقال اطلاعات از دستگاهی به دستگاه دیگر را راحت می‌کند به نحوی که با استفاده از آن دیگر نگران از بین رفتن اطلاعات بر روی رایانه خود نخواهید بود